Oсновни принципи в остеопатията

2.8K

Остеопатията е подход към здравето, при който остепатът работи с естествените способности на тялото да се самовъзстановява, самобалансира и самолекува


1. Единството на тялото

Първият от основните принципи на остеопатичната медицина е, че човешкото тяло е единна система, интегриран организъм, в който всяка част функционира взаимозависимо от други части. Съгласно този принцип, аномалиите в структурата или функцията на една част от тялото могат да повлияят неблагоприятно на други части и в крайна сметка на тялото като цяло. По този начин тялото се разглежда като взаимосвързана група органични системи, всяка от които зависи от останалите и всяка работи заедно с останалите, за да отговори на нуждите на вътрешната и външна околна среда на тялото. Това също така означава, че болестите, засягащи вътрешните органи, ще засегнат и мускулно-скелетната система. По същия начин обаче, аномалии в структурата или функцията на мускулно-скелетната система също могат да повлияят неблагоприятно на вътрешните системи.

Остеопатът знае нещо много съществено – че когато тялото е болно, то е болно навсякъде. Конкретен орган или система може да се превърне в основен фокус на заболяването, но последиците от това заболяване могат да се усетят до известна степен в цялото тяло.

Когато реагира на заболяване, специфичният орган или система не работи самостоятелно. Тогава цялото тяло – кръвоносната, нервната, ендокринната и имунната система започва да полагат едновременни усилия, така че да се преодолеят последствията от болестта. Само когато цялото тяло се върне към естесвения си баланс, само тогава се постига истинско облекчение на състоянието.

Освен обаче функционирането на физическото тяло като една цяла взаимо-зависима и свързана система, не трябва да забравяме и съгласуваната дейност на тялото с ума и духа. Всички важни аспекти на човешкото същество (физически, умствени, емоционални, духовни, психологически, екологични и други) трябва да бъдат взети под внимание, когато терапевтът е изправен пред пациент, нуждаещ се от лечение.

2. Взаимовръзката между структура и функция

Третият основен остеопатичен принцип е, че структурата и функцията са взаимосвързани, че мускулно-скелетната система може да отразява промени и в други телесни системи. Ендрю Стил (основателят на остеопатията) отдава голямо значение на ролята на опорно-двигателния апарат за здравето и заболяванията. Взаимовръзката между структурата и функцията е един от най-уникалните аспекти на остеопатичната медицина. Стил счита човешкото тяло за машина. Той е знаел, че частите на машината трябва да бъдат сглобени в правилния ред, за да може машината да работи ефективно. Ако машината не функционира правилно, частите трябва да се регулират, докато не сработят правилно.

Той е видял, че мускулно-скелетната система (кости, мускули, връзки и съединителни тъкани) е най-голямата колективна система на тялото, съставляваща 60 или повече процента от телесната маса. Чрез внимателно проучване и експериментиране той успява да свърже измененията в структурата на тялото със симптоми на различни заболявания. Той разработва методи, за да премахне тези структурни аномалии, за да облекчи заболяването на пациента. Промяната в опорно-двигателния апарат, намалява способността на нервната и / или кръвоносната система да функционират правилно. От там пък се променя работата на вътрешните органите, тъй като инервацията и кръвоснабдяването към тях са нарушени. За да се получи добър имунен отговор е необходимо добро кръвоснабдяване, което да осугъри необходимите хранителни вещества.

Откритието на Стил, че използването на мануални техники може да помогне на пациента да се възстанови от заболяване, често с малко или никакво използване на лекарствени средства или операция, е един от най-важните му приноси в практиката на медицината. Използвайки тези знания за взаимовръзката между структурата и функцията и техниките на остеопатичната манипулация, терапевтът има познания за уникална система за диагностика и лечение.

3. Принципът на движението

За да бъде здрав организма, той трябва да се движи. Затова задължително условие за нромално функциониране на клетките, тъканите и органите е свобдоното движение на кръвта, лимфата, междутъканната и гръбначно-мозъчната течност, както и осъществяването на правилна функция на нервната система.

Интересно е да се отбележи, че освен циркулацията на телесните течности, всяка кост, всеки орган в тялото има свой собствен ритъм на движение. В здравият човешки организъм тези ритми са съгласувани помежду си. Именно хармоничните и синхронични ритми осигуряват жизнените процеси. Липсата на движение и излизането от ритъм според Стил, е причината за повечето болести. След премахване на блокажите, които ограничават или нарушават естественото движение на структурите, организмът е в състояние да възстанови сам здравето си.

Остеопатът разглежда всички аспекти на човека, а не само отделните части. Той вижда цялостния характер на различните системи от органи в тялото и подпомага неговата способност за саморегулация и самолечение.

Собственикът на сайта lechebna.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта lechebna.com не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Close
© 2020. Всички права запазени.