Холистичният поглед на древните лечители върху човешката анатомия

2.6K
Традиционната китайска медицина (ТКМ) ни предоставя уникален начини за опознаване на себе си, на взаимоотношенията ни с другити и околна среда.Невероятен е начинът, по който тази древна система от знания разглежда човешкото здраве и по-точно начинът на функциониране на вътрешната ни система.

Вдъхновена съм да споделя с вас теорията на китайската традиционна медицина относно нашите вътрешни органи, наречена теорията за дзан-фу органите. Може да мислите за тази теория като философия на човешката физиология, датираща от поне 2000 години.

Когато повечето хора чуят думата „орган“ те си мислят за съответната анатомична структура, например – черен дроб. Но в ТКМ органите са нещо повече от анатомична структура. Всъщност, теорията за дзан-фу органите е по-скоро абстрактна концепция. И това понятие често няма нищо общо с органите, свързани със западната анатомия и физиология. Разбира се,  съществува и сходство между гледните точки на запада и изтока. Акцентът при тази по-скоро холистична теория пада върху това как вътрешните органи взаимодействат помежду си и какви са последствията от това взаимодействие.

Сигурно вече си задавате въпроса „Какво всъщност представлява тази теория?“

За да е по-разбираемо ще ви споделя в няколко изречения за така любимата на много от нас теория за Ин и Ян. Много от нас като чуят Ин и Ян си представят древния китайски символ на баланса и хармонията – на половина черен, на половина бял кръг със съответно бяла и черна точка в средата на всяка половина. Сега си представете, че този кръг оживява. Вижте как черното се превръща в бяло, а бялото в черно. И така до безкрай… Тази картина ни показва, че за да има абсолютен баланс Ян не може без Ин, а Ин не може без Ян. Мъжкото и женското начало не могат да съществува едно без друго, те са взаимозависими и непрекъснато се превръщат едно в друго, като поддържат света в съвършена хармония.

Това го наблюдаваме навсякъде около нас, дори и в самите нас. Например денят не би съществувал без нощта, както и нощта не може без деня, а ние не бихме могли да бъдем активни, ако не си почивахме. Тази философия е вкоренена навсякъде в Китай. От храната до имената на градовете.

Предполагам се досещате, че и теорията за дзан-фу органите се основава именно на тази философия. Китайските лечители разглеждат основно 5 дзан и 6 фу органа. Дзан органите според западната медицина са произвеждащи(плътни) органи, а фу органите са провеждащи(кухи). Плътните произвеждащи органи са с ин енергия, а кухите провеждащи органи са с ян енергия.

На всеки Ин орган принадлежи съответният Ян орган, следователно всеки си има определена роля в човешкото тяло, както мъжа и жената имат различни роли в обществото. На бъбрека съответсва пикочен мехур, на далак – стомах, на черен дроб-жлъчен мехур, на бял дроб – дебело черво, на околосърдечна структура – 3 Дзяо (не е орган) и на сърце – тънко черво.

Сега възниква въпросът как тези органи осъществяват комуникацията помежду си. Отговорът е чрез енергийни канали и колатерали, които са невидими за човешкото око. По този начин, ако например дзан органа бъбрек (ин) е в дисбаланс, той предава тази информация на пикочния мехур (ян), който в опита си да компенсира ролята на бъбрека, също излиза от баланс.

 

Фу органите  са всички Ян органи. Те регулират енергийните канали от външната страна на тялото. В шестте фу – органа се получават и придвижват течните и хранителни субстанции, без да се съхраняват. Поради това те могат да се препълват, но не и да задържат, необходимо е да изхвърлят ненужното.

Дзан органите както разбрахме са Ин органи, регулират енергийните меридиани, разположени от вътрешната страна на тялото. В тези 5 органа се произвежда и съхранява чистата същинска енергия Ци, без да се изхвърля, поради това те могат да се пълнят, но не и да се препълват.

Виждате китайската медицина колко холистичен поглед има върху човешкото тяло и благосъстояние. Освен това за всеки дзан-фу орган съществува определена емоция, среда, тип тяло, сезон, вкус, мирис, телесна тъкан, телесна течност, сетивен орган, сезон, час от денонощието, планета, зърно, цвят, животинка и природен елемент. Но това приятели ще научите в следващата поредица от статии.

Бъдете здрави

Собственикът на сайта lechebna.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта lechebna.com не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Close
© 2020. Всички права запазени.