Философия на здравето от древността

2.3K

Китайската традиционна медицина съществува повече от 2000 години.

В древнокитайския медицински трактат „Хуанди Нейдзин“(„Въпросите на жълтия император за същността на лечението“) се уточнява, че убождането с остри камъни се е зародило в Източен Китай, билколечението – в западните райони на Китай, моксирането – в северните, масажът в централните, а металните игли – в Южен Китай.

При своите наблюдения върху функционирането на човешкия организъм древните лечители забелязали, че той не е нещо затворено в себе си, отделно от обкръжаващата го среда, а представлява отворена сложна система, чийто функционални системи са свързани както помежду си така и с външната среда. Те възприемали човешкото тяло като едно звено на природата, подчиняващо се на нейните закони. Древнокитайската концепция за енергията ци като жизнена сила се сравнява със съвкупната регулираща функция на нервната, ендокринната, имунната, дихателната и сърдечносъдовата система в съвременната медицинска наука.

Китайските философи разглеждат енергията ци като съществуване и единство на две противоположни начала – Ин и Ян. Двете начала са противоположни, взаимно се допълват и унищожават и взаимно се превръщат едно в друго. Ян-частта се натрупва и представлява мъжкото, активно начало, което контролира и генерира енергията, произвежда топлина и светлина. Ин-частта изразява застой, пасивност и представлява женското начало, което се свързва с репродуктивността, покоя, тъмнината и студа. В природата те свързват образно с двете стихии – огъня (ян) и водата (ин). Ян предпазва тялото от външните инвазии. Функцията му е да управлява кухите или още провеждащи органи – дихателна, храносмилателна и полово-отделителна система. Ин осигурява стабилността на произвеждащите плътни органи – бял дроб, черен дроб, бъбрек, далак и сърце заедно с околосърдечна структура.

Благополучието на човешкия организъм зависи от баланса между Ин и Ян, т.е. когато частите са в равновесие. Това е оптималното условие за циркулирането на жизнената енергия Ци. Болестните процеси са в резултат от преобладаването на една от двете субстанции. Доброто здраве е израз на тяхното хармонично допълващо се единство.

Според традиционната концепция циркулацията на енергията Ци е постоянна и се осъществява по мрежа от канали, изградена от 12 основни и 8 допълващи канали и от 15 колатерали. Върху основните и върху 2 от допълващите канали са разположени 361 активни точки. Когато в някоя част от тялото настъпи блокаж, равновесието между ин и ян се нарушава.

Чрез натиск, убождане или изгаряне (моксиране) този блокаж може да се отстрани и да се възстанови нормалната циркулация на ин и ян в тялото. Според древните китайски лечители иглотерапията се прилага с цел да се отблокират (отпушат, продухат) каналите и колатералите. По този начин се регулира движението на енергията ци по тях и жизнеността и здравето се подобряват.

Постепенно различните алтернативни методи на лечение навлизат все повече в съзнанието на хората, което ме кара да се чувствам изключително щастлива. Пожелавам ви здраве и щастие!

Източници: „Атлас по китайски точков масаж“ проф. Зоя Горанова

 

Собственикът на сайта lechebna.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта lechebna.com не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Close
© 2020. Всички права запазени.