Човекът, като енергийна система

2.7K

Движението на енергията Ци по каналите и колатералите

В развитите западни страни хората все повече научават за различните видове алтернативна медицина. Въпреки нарастващия интерес, алтернативната медицина все още не е интегрирана в основната система на здравеопазването. Поради това все още остават 2 отделни форми на медицинска практика, модерна западна и алтернативна, в това число и традиционната китайска медицина.

Няма съмнение, че бъдещето на медицината се крие в разумното съчетаване на модерната технология на запада и дълбоката мъдрост, знания и опит на древните лечителски практики. Западната медицина е необходимо да приеме и разбере философията на природната медицина, като билколечението, аюрведа, традиционната китайска медицина и др. Все пак западна медицина е сравнително млада и се основава именно на тези методи на лечение. Природлечителите пък от своя страна не бива да отричат откритията и знанията на западната медицина.

Само при това условие двете звена биха си взаимодействали успешно помежду си. Както ин и ян, две противоположни сили, се сливат и образуват една цялостна завършена система. Само тогава двете противоположности биха работили заедно за благото на човечество.


Традиционната китайска медицина (ТКМ) си има свое виждане и философия по отношение на човешкото тяло. Мислете за теорията на китайската медицина като нещо по-скоро „абстрактно“.

Според TКM, енергията Ци, както съм споменавала и друг път, циркулира през човешкото тяло чрез специални пътища, известни като Канали и Колатерали. Този процес поддържа нормалните функции на органите и тялото. Когато възникне заболяване, причината може да бъде вътрешна (наследствена или вроденa, силни емоции и т.н.) или външнa (вятър, топлина, студ и т.н.). Патологичните състояния в ТКМ се разглеждат като нарушена циркулация на енергията Ци и течната субстанция Сюе (или кръвта), което води до състояние на излишък или недостиг на органи и системи. Терапевтичните методи, използвани в TКM, възстановяват баланса на Ци и кръвта, използвайки активни точки, разположени по тези канали.

Потока на енергията Ци в тялото

Съществуват 12 основни канала и други допълващи канали, които осигуряват нормална функция и защита на човешкото тяло чрез циркулацията на Ци и кръвта. Смята се, че самите канали не съществуват физически, а че та са въображаема енергийна линия (меридиан), която свързва сходни и близки точки.

Вярва се, че вътрешните стени на каналите се формират от повърхността на мускулите, костите, сухожилията, съдовете и клетките. Тези канали се пълнят с влакнеста съединителна тъкан, електролити и структурирани водни молекули.


Експерименталните данни показват, че взаимодействие между клетките се постига чрез електромагнитното поле. Импулси с относително ниска честота се извършват от нервната система, но високочестотните сигнали се провеждат от вълнови водачи(каквото е взаимодействието между клетките). Ето защо каналите са единствените възможни единици, които могат да предават високочестотни импулси, произведени от клетките. Теоретичните и експерименталните данни показват, че каналите могат да действат като снаждащи водачи за провеждане на електромагнитни вълни от различни диапазони.

12 основни канала осъществяват връзка с 12 основни органа в човешкото тяло. Каналите са свързани помежду си в определен ред. Те образуват кръг, по който протича енергията Ци. За 24 часа се извършва един пълен оборот, който започва от канал бял дроб и завършва на канал черен дроб. Характерно е, че на два часа определен канал е най-активен, а след 12 часа е в пълна пасивност.Възможно е каналите и колатералите да формират най-старата независима регулаторна система на хората и животните. Морфологичната простота на каналите е причината те да не са идентифицирани. Според думите на биолог „каналната система е твърде примитивна от гледна точка на съвременната биология“. Макар и основна, каналната система свързва други по-сложни регулаторни системи, като осигурява взаимодействие между вътрешните органи и външната среда.

Източници: chinesenaturecure.com , „Атлас по китайски точков масаж“ проф. Зоя Горанова

Собственикът на сайта lechebna.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта lechebna.com не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Close
© 2020. Всички права запазени.